De uitslag van puzzel nr. 17
Dit betrof
de volgende vragen (met bijbehorende antwoorden):
1. Wat is de noordelijkste molen van Nederland? (plaats en naam)   
De Goliath te Uithuizermeeden (Eemshaven) (GR)
2. Wat is de oostelijkste molen van Nederland? (plaats en naam)      
Standerdmolen in de vesting Bourtange (GR)
3. Wat is de zuidelijkste molen van Nederland? (plaats en naam)      
Torenmolen te Gronsveld (LB)
4. Wat is de westelijkste molen van Nederland? (plaats en naam)     
Standerdmolen te Retranchement (ZL)
Deze vier molens vormen op de landkaart een vierhoek.
5. Hoeveel kilometer is het hemelsbreed totaal als je de vier zijden van deze vierhoek optelt? 
821,767 km

Er waren zes inzendingen:
1. Pieter en Wim Dorst uit Klaaswaal. Zij hadden helaas de meest oostelijke molen fout. Ze gaven de Sint Nicolaasmolen te Denekamp op. Deze ligt echter 11,3 km minder oostelijk dan de standerdmolen van Bourtange. Hun totale afstand: 816,725 km.

2. P.A. Zwijnenberg, die op een buitengewoon ludieke wijze in verschillende afleveringen (elke keer 1 antwoord met een heel verhaal erbij) blijk gaf ook met zeer beperkte hulpmiddelen (een oude Texaco-kaart van Nederland) tot de juiste antwoorden te komen. Zijn totale afstand: 809,12 km. Klik  HIER  voor Peters verhaal!

3. Nynke Vellinga, die als eerste haar (correcte) oplossing had ingestuurd, compleet met berekeningen van de afstanden erbij. Totale afstand: 821,767 km. Dat is exact de waarde die je krijgt als je met de co÷rdinaten die staan vermeld in de molendatabase op www.molens.nl en de stelling van Pythagoras aan de gang gaat!

4. Mw. Nel Scholten-Ballast, alle molens correct, afstand 818 km.

5. Martijn Huibers, een oud student van de HTS in Alkmaar, helemaal geen molenfanaat, die toch kans zag drie van de vier molens te traceren. Helaas had hij als noordelijkste molen De Liefde (of Jonge Jan) te Uithuizen die 4,4 km zuidelijker ligt dan de Goliath., Aanvankelijk had Martijn als zuidelijkste molen een waterradmolen genomen, maar gelukkig had hij dat zelf tijdig in de gaten. Zijn totale afstand: 813,49 km.

6. Toby de Kok uit Monster vermeldde helaas alleen de meest noordelijke molen.

De prijswinnaars:
De eerste prijs gaat naar Nynke Vellinga die met de beschikbare gegevens (co÷rdinaten van internet, stelling van Pythagoras voor berekening afstand) het meest juiste antwoord gaf.
De tweede prijs naar Mw. Scholten uit Doetinchem die alle molens goed had, en een kleine 4 km naast de juiste afstand zat.
De derde prijs naar P.A. Zwijnenberg uit Zevenhoven die alle molens goed had en 12 km onder de juiste afstand zat.

Alle inzenders wil ik hartelijk bedanken voor hun speurzin en de tijd die ze aan deze puzzel hebben besteed!
Tenslotte geef ik hier nog twee luchtfoto's waarop de Goliath en de standerd van Bourtange prachtig zijn te zien. De opname van de Goliath is gemaakt in de verre namiddag, zodat de zon een lange schaduw van de molen naar het oosten werpt. De foto van Bourtange is genomen in de ochtend; de schaduw wijst naar het westen.

  De Goliath, Uithuizermeeden

  De vestingmolen te Bourtange