De uitslag van puzzel nr. 22
De bedauwde schuurdeur. Er werd gevraagd:
Verklaar wat u hier ziet, welk verschijnsel hier is opgetreden en waardoor dit veroorzaakt werd.

Er waren 11 inzendingen. 3 daarvan bevatten geen goede verklaring, 2 waren redelijk, 4 waren er goed, en 2 waren er heel goed. Die laatste twee inzendingen waren afkomstig van Niek Dekkers en Arjen Steigstra. Het in het vooruitzicht gestelde deeltje "In oude ansichten" gaat naar Arjen, Niek krijgt een exemplaar van de Molengids Noord-Holland.
Alle inzenders hartelijk bedankt voor hun moeite.

En dan nu een verklaring van het verschijnsel dat zich alleen dauw heeft gevormd ter plaatse van de klampen die daar aan de binnenzijde van de deur zitten:
Oorzaak is het verschil in warmte-weerstand tussen het  buiten-oppervlak van de schuurdeur en de binnenkant. Waar de klampen zitten is de warmteweerstand groter dan waar die klampen niet zitten. 
Het is 's morgens 07.14. Door infrarood-uitstraling is de deur flink afgekoeld, maar binnen in de schuur is het veel warmer. De klampen isoleren net genoeg om er voor te zorgen dat het buiten-oppervlak van de schuurdeur
zover kon afkoelen dat aldaar dauwvorming optrad. Daar waar de klampen niet zitten is het schuurdeuroppervlak te warm zodat daar geen dauw is opgetreden. Hetzelfde zie je bij de boutkoppen waarmee de buitenplanken en de klampen aan elkaar zijn verbonden. Vlak om de boutkoppen is een 'dauwloos' ringetje te zien. Want die bouten zijn natuurlijk goede warmtegeleiders die de warmte vanuit de schuur naar buiten transporteren.
Arjen Steigstra houdt er al sinds 1981 een weerboekje op na. Daarin stond op 3 oktober 2005 (de dag vr de foto): "Windstil en vrij zonnig in de morgen. Stapelwolkjes en cirrus maar overwegend zon. Genoeg blauwe lucht om de 40% zonsverduistering te kunnen waarnemen. 's Middags een zwakke wind, 13 C." en concludeerde daaruit terecht "dat op deze dag de temperatuur in het schuurtje wel eens flink opgelopen kon zijn, misschien wel een tot een graad of 23. De daaropvolgende nacht (van 3 op 4 oktober) was helder en windstil. Prima condities voor een sterke uitstraling." Vooral het donkergroene oppervlak van de schuurdeur straalde veel warmte uit, en in de vroege morgen zal de temperatuur
zover zijn gezakt dat condensatie van de waterdamp in de lucht optrad. Niet echter op de plaatsen waar de deur enkelhouts is, omdat daar te veel warmtetransport van binnen naar buiten plaatsvond, en het oppervlak niet koud genoeg werd.