De uitslag van puzzel nr. 23
De molen-sudoku
De opgave luidde:
In deze Molensudoku zijn negen verschillende molenvignetjes verwerkt.
Vul het raadsel zo in dat alle rijtjes (horizontaal) en alle kolommen (verticaal) en alle 3x3 blokken alle negen verschillende icoontjes bevatten.

                        opgave                                            oplossing

Er waren 13 inzendingen. Daarvan waren er twaalf goed. Waarbij ik dan maar even door de vingers zie dat een van deze inzenders, die echt met schaar en lijm aan de gang is geweest, het symbooltje van de tjasker een keer op z'n kop had geplakt. De echt foutieve inzending kostte mij aanvankelijk nogal wat hoofdbrekens. Maar liefst 18 symbooltjes stonden op een andere plek dan in mijn antwoordmodel. Toch bleek de inzending te kloppen; ieder symbooltje maar één keer in een rij, één keer in een kolom en één keer in een 3x3 hok. Waren er dat TWEE goede antwoorden mogelijk??? Dan zou het geen echte sudoku zijn geweest, want er mag altijd maar één oplossing bestaan. Plotseling ontdekte ik het. De inzender had in mijn opgave twee icoontjes verwisseld!!!! Of hij dat per ongeluk heeft gedaan, of omdat hij er anders niet uitkwam, vermeldt de historie niet. Maar in de prijzen valt hij natuurlijk niet!
Het lot heeft de winnaar bepaald (dit gaat per computer met een 'random number generator').
Het in het vooruitzicht gestelde deeltje "In oude ansichten" gaat naar
Michiel Hooijberg. Michiel is de maker van een schitterende website over de Beemster en over diverse oude (stoom)tramlijnen in Noord-Holland: www.poldersporen.nl  Een aanrader!

Het was overigens verheugend dat ik ditmaal zoveel inzendingen trof van mensen die nog niet eerder aan mijn puzzels hadden meegedaan. Hartelijk dank iedereen, en succes met de nieuwe puzzel.