Bovenas

De askop tijdens een schilderbeurt in 2002. Zowel bij de binnen- als bij de buitenroed zijn, onder de wiggen, de plakken eikenhout te zien, ter opvulling van de te grote asgaten. Het opschrift op de as De pen van de as

 

De bovenas (ook wel molenas of wiekenas genoemd) is van gietijzer, en in 1874 gegoten bij de IJzergieterij Prins van Oranje in Den Haag. Hij draagt het nummer 917. De as is duidelijk aan de grote kant voor deze molen. De gaten in de askop zijn zelfs zó groot (39x48 cm) dat de, toch echt niet dunne roeden, ter plaatse nog aangevuld moesten worden met een dikke plak eikenhout. De pen (het achteruiteinde van de as) is ooit een keer afgedraaid om de as wat korter te maken.

Molen de Wolf te Alkmaar. Zien we hier de as die nu in de Wimmenumer zit??

 

Ongetwijfeld heeft de as eerder gedraaid in een grotere molen. Door molendeskundige Gerrit Keunen is wel eens geopperd dat dat wellicht de korenmolen De Wolf in Alkmaar (bij de voormalige Nieuwlanderpoort) kan zijn geweest. Deze stenen molen werd gebouwd in 1714, en is afgebroken in 1911. Tot nu toe heeft het aan tijd ontbroken om daar verder onderzoek naar te doen. Het zou kunnen zijn dat het vervangen van de vroegere houten as door deze gietijzeren as in 1915 heeft plaatsgevonden. Toen werden namelijk nieuwe roeden (Potroeden) gestoken, en werd de vang vernieuwd; in het buikstuk staat het jaartal 1915.

 

Uit een molenmakersrekening van 1808 blijkt dat er toen een nieuwe (houten) as en nieuwe roeden in de molen zijn gekomen.