Noordwest deur

De noordwest- of kortweg "achterdeur" genoemd, is één van de twee toegangsdeuren tot de molen. Hij geeft toegang tot het noordwest portaaltje.

De huidige deur is in 1972 door Poland aangebracht. In 1995 ontstond er wat houtrot, en werd het middenkalf door Kueter vervangen (rechter foto).

Het kozijn werd in 1991 vernieuwd. Dat vernieuwen van het kozijn was in dat jaar aanleiding om, niet gepland, vijf ondertafelementen te vernieuwen!

Toen wij in 1953 op de molen kwamen liet mijn vader al gauw achter beide deuren een hordeur aanbrengen tegen de vliegen.

Op de foto zien we achter de raampjes een blauw gordijntje. In 2002 werd weer eens blauw Brabants bont genomen, nadat vele tientallen jaren de kleur rood was geweest.

 

Op de linker foto zien we rechts van de achterdeur het luikje van een raampje in de noordwest bedstee. Oorspronkelijk hadden bedsteden geen raampjes. Vermoedelijk is dit raampje er in 1925 ingekomen. Een rekening van Moejes uit januari 1925 vermeldt namelijk: "schot gerepareerd, 1 raampje erin gemaakt" en een rekening van augustus van dat jaar "luikje in bed gemaakt". Eén van die twee zal zeker dit raampje zijn geweest. Het zat er in ieder geval al in toen we in 1953 op de molen kwamen. Toen de molen leeg stond (1952/'53) klommen jongens, waaronder Klaas van der Oord (†), hierdoor soms naar binnen. De andere (zuidoost) bedstee heeft nooit een raampje gehad, hoewel de pas benoemde molenaar G.Blom daar in 1945 wel in een brief aan het polderbestuur om vroeg.

Overigens spreken de oude rekeningen steeds over "glasdeur" als het gaat om reparatie of vernieuwing van de ZO of NW deur.

 

Links van de deur zien we een kleine buitenlantaarn. Die was er in 1774 natuurlijk nog niet, maar ja, dat is één van de moderne dingen waar je toch wel plezier van beleeft 's avonds in het donker.

Overigens: de deur zal er vroeger ook anders hebben uitgezien. Waarschijnlijk twee halve deuren, en in ieder geval kleinere ruitjes. Toch zijn de ruitjes op de oudst bekende foto van de Wimmenumer (1929) ook al vrij groot.

Op die oude foto is ook te zien dat het kozijn oorspronkelijk licht van kleur is geweest (crème?). En ook de veldmuurtjes waren toen wit (of lichtblauw?). Het bedsteeraampje was er nog niet in 1929.