Roetzoldervloer

Op de roetzolder is in 1955 met de komst van de slaapkamertjes, het nodige veranderd. De gehele vloer werd vernieuwd, maar... daar valt meer over te vertellen. Ten eerste ligt de huidige, nieuwe vloer ca. 16-20 cm hoger dan vroeger. In de tweede plaats was er van één grote vloer vroeger geen sprake, maar betrof het eigenlijk slechts twee stukken vloer aan de noordwest en aan de zuidoost zijde. De nieuwe vloer ligt op de legeringsbalken van de losse gebinten, de twee stukken oude vloer lagen op de legeringsbalken van de vaste gebinten. Vandaar het hoogte verschil.

Het oude stuk vloer aan de noordwest zijde diende voor de molenaar om, als hij de trap naar de roetzolder op was gekomen, om te lopen naar de trap naar de kapzolder. Die trap stond immers op een andere plaats dan tegenwoordig, namelijk aan het zuidwest veld.

Het stuk oude vloer aan de zuidoostzijde heeft gediend als vloer van een klein slaapkamertje wat daar ooit gemaakt is (en waar het grote kistraam voor werd gemaakt in het zuidoost veld).

Met onderstaande foto's is enigszins te zien hoe het vroeger heeft gezeten en wat er is veranderd.

 

De situatie in 1953 op de roetzolder. Er is geen vloer te zien. De huidige vloer zou onderin net wél te zien zijn! We kijken naar het NW-veld. Rechts, net buiten de foto, komt de molenaar de trap op. Hij loopt dan van rechts naar links achter het beschermhekje langs naar de trap naar de kapzolder, die links net buiten de foto valt. De pijl wijst naar een paaltje van het hekje, waarvan een restant, tegen een legeringsbalk, nog altijd op de tussenzolder zichtbaar is! We zijn hier op de tussenzolder. En kijken, in vergelijking met de oude foto, van rechts naar links. LB is de legeringsbalk waar de eerste trap, links buiten beeld, tegenaan staat. De pijl P wijst naar het restant van het genoemde hekpaaltje. Gewoon afgebroken bij het leggen van de nieuwe vloer van de slaapkamers, die we geheel boven in beeld zien. VB wijst naar een vloerbalkje waar vroeger het stuk vloer op lag waar de molenaar overheen liep naar de volgende trap. Hij stapje dus, als hij de eerste trap op was, eerst ca. 17 cm weer naar beneden.
MZ is een reserve molenzeil, dat, tegen muizenvraat, op touwen ligt, en over die touwen zijn plastic bordjes geschoven (de witte schijf) zodat de muizen niet langs het touw bij het zeil kunnen komen.
Nog steeds op de tussenzolder. Hier zijn we aan de zuidoost zijde. Bovenin zien we een vloerbalk en daarop de nieuwe vloer van de grote slaapkamer. Onderin een legeringsbalk waar vroeger een stuk vloer op lag. De vele spijkers vormen daar nog een herinnering aan; daarmee zaten de planken vastgespijkerd op de legeringsbalk. Op die planken moet vroeger een eenvoudig slaapkamertje zijn ingericht. In 1953 is dat er wellicht nog geweest, maar ik kan me dat niet meer herinneren. Wel weet ik dat dit stuk vloer heel erg slecht was. Het zat boven de keuken (die toenmaals nog geen eigen plafond had), en een collega van mijn vader is daar een keer doorheen gezakt. Mijn moeder die in de keuken stond, hoorde opeens boven haar hoofd een hoop gekraak, en zag een paar benen tevoorschijn komen!

Helaas is de nieuwe vloer die in 1955 werd gelegd gemaakt van smalle planken. Op enig historisch karakter werd in die tijd niet gelet. Tegenwoordig zou men weer brede delen voor zoiets nemen. En zou men ook geen kamertjes van hardboard meer timmeren. Maar dat was typisch iets voor de jaren vijftig. Alles, ook de legeringsbalken en korbelen, werd met hardboard aan het oog onttrokken. In de negentiger jaren heb ik op de overloop een deel van dat board weer weggehaald, zodat de legeringsbalk en een korbeel daar weer zichtbaar zijn geworden. Waar ik bang voor was (vermolmd, aangevreten door houtworm) werd gelukkig niet bewaarheid; alles was nog klokgaaf. Nou is dat hout ook bijna 200 jaar blootgesteld geweest aan rook en roet, en daar houden houtwormpjes niet zo van.