Trap naar rook- of roetzolder

Vanuit de keuken loopt een trap (17 treden) naar de eerste zolder (de roet- of rookzolder, tegenwoordig "slaapzolder" omdat er sinds 1956 twee slaapkamertjes zijn). Vanaf deze trap kom je ook op de tussenzolder. Daar hebben vroeger ook kinderen geslapen, er is zoiets als een bedstee geweest: op een van de alleroudste molenmakersrekeningen in het polderarchief (1918) van J.Schuit staat voor f 23,50 een "bedstede getimmerd op Zolder".

In 1945 vraagt de net benoemde molenaar G.Blom aan het polderbestuur om "een slaapkamer met dakraampje op de zolder en een raampje in de bedstee". Of die slaapkamer is gerealiseerd weet ik niet. En of onder dat "dakraampje" moet worden verstaan het grote kistraam van de huidige grote slaapkamer is me ook onbekend. Uit de twee foto's die ik dateer van tijdens de tweede wereldoorlog (omdat de rode lamp er nog opstaat) blijkt dat dat grote kistraam er toen al was. Of zouden die foto's dan van n 1945 zijn??

 

De trap naar de rookzolder begint dus in de keuken. Aanvankelijk was van "keuken" eigenlijk geen sprake. Het voorportaal was een open ruimte zonder plafond. Alleen het onderwiel was afgeschermd met een wand. Maar de trap naar boven was gewoon zichtbaar, en deze ruimte had niet eens een plafond; je keek ophoog tot de vloer van de rookzolder.

In 1962 is, met de komst van waterleiding, en het feit dat mijn moeder altijd enorm op de tocht stond in deze keuken, het interieur nogal veranderd. De oude gemetselde schoorsteen werd gesloopt, er kwam een plafond, de achterkant van de trap werd dichtgemaakt met hardboard, en er kwam een deur vr de trap. Nu pas was er echt sprake van een (geheel gesloten) keuken.

In 2001 is door Klaas Zaal jr. en mij in deze trapachterwand een gat gezaagd, en daarin een ruit geplaatst. Nu kunnen de bezoekers de (met een spotje verlichte) wateras zien draaien!

Op de foto: Klaas achter het net gereedgekomen raampje.

 

Aan die open trap waarachter de wateras loopt, is nog een anekdote verbonden die u leest bij wateras/anekdote.