Heeft het scheprad wel voldoende tasting?

U heeft zeker de eerste druk van het Noordhollands Molenboek (1964) gelezen? Daarin staat dat de molen onvoldoende tasting heeft. Klopt. Dat krijg je met al die peilverlagingen. Vroeger was het zomerpeil - 0,95 m NAP. Tegenwoordig - 1,20 m NAP. Dus 25 cm lager. Ja, dáár is het scheprad niet op ontworpen!

Maar ik ontdekte wel een keer een lelijke constructiefout! Het scheprad is te klein; het had in diameter 12 cm groter gekund. Bij water inlaten via de wachtdeur ontdekte ik een aantal jaren geleden dat het water wel héél erg makkelijk onder het scheprad door de polder inliep. Metingen met een stokje, bevestigd aan de schoepen, wezen uit dat het stokje wel 6 cm uit kon steken voor het de opleider raakte! Een paar jaar geleden zijn de schoepen (24 stuks) door het waterschap op mijn verzoek met stalen platen met 6 cm verlengd. De molen kreeg dus meer tasting. Maar 't blijft voor een peil van - 1,20 NAP toch eigenlijk te weinig.

Terugknop.jpg (2502 bytes)