Hoe is de samenwerking met het waterschap?

Perfect. Speciaal ten behoeve van de molenaar kreeg het elektrisch gemaal een knop. Als ik die indruk geeft dat 24 uur uitstel van bemaling (tenzij het water écht te hoog wordt, dan slaat het gemaal tóch aan). In die tijd kan ik het water dus een beetje opsparen, en met windkracht aan de gang gaan. Gewoon uitzetten van het gemaal zou een alarmmelding naar het kantoor van het waterschap geven en, buiten kantooruren, vandaar naar de dienstdoende storingsman.

Als binnen die 24 uur uitstel van machinale bemaling blijkt dat de molen het toch niet aan kan (bijvoorbeeld door windstilte), kan ik die 24-uurs uitstel weer uitschakelen. Druk ik binnen die 24 uur weer op de knop, dan komt er weer 24 uur bij. Als ik langere tijd op de molen ben kan ik op die manier heel wat elektriciteit besparen door met windkracht te malen.

Terugknop.jpg (2502 bytes)