Krijg je daar nou wat voor als je maalt?

Ja, het waterschap Het Lange Rond droeg altijd maximaal  € 680.- (ƒ 1500,-) per jaar bij in de onderhoudskosten van maalvaardige molens in hun gebied. Na de fusie met andere waterschappen nam het nieuwe Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze regeling voorlopig over, in afwachting van nieuwe regelgeving.
Verder is er natuurlijk nog de provinciale maal- en draaipremieregeling van  € 0,45 per 100 omwentelingen (met een maximum van  € 2350,-).
Daarvoor zit op de bovenas een teller gemonteerd:

Teller 40%.jpg (25990 bytes)

Maar het belangrijkste is de voldoening die het geeft om met windkracht de polder te bemalen. Als de molen staat te schudden en te trillen, en het water met enorme hoeveelheden uit het pothuis kolkt, en je je realiseert dat er 200 jaar geleden ook een molenaar was die dezelfde handelingen verrichtte als ik nu, en die bij nacht en ontij de polder droog hield, geeft dat echt een kick.

Overigens staat de provinciale draaipremieregeling Noord-Hollands sinds 2007 op de tocht. Men overweegt helaas de regeling af te schaffen.

Terugknop.jpg (2502 bytes)