Technische gegevens van de molen

Type: Noord-Hollandse binnenkruier, 8-kante grondzeiler,
romp en kap met riet gedekt
schepradmolen
Bouwjaar: 1774, ter vervanging van een in 1773 door storm onherstelbaar beschadigde wipmolen op dezelfde plaats
Wieksysteem: Oud-hollands
Breedte hekwerk tussen roed en achterzoom 1,54 m. In 2003 vergroot tot 1,60 m
Totale wiekbreedte incl. roede, voor- en achterzoom: 2,15 m. In 2003 vergroot tot 2,22 aan het uiteinde.
Vlucht: 19,00 m sinds 1967. De vorige (Pot-)roeden waren 19,30 m.
As: Prins van Oranje, 1874, nr. 917. Diameter hals: 39,5 cm. Diameter pen: 21 cm.
Vang: Vlaamse vang
Bovenwiel: 45 kammen, steek 15,0 cm
Bovenbonkelaar: 18 kammen
Onderschijfloop: 17 staven
Onderwiel: 59 kammen, steek 15,0 cm
Overbrengings-
verhouding:
omw. wiekenkruis : omw. scheprad =
1 : 0,72 = 1,39 : 1
Scheprad: staal, diameter 4,58 m, schoepbreedte 30 cm, op houten wateras
Opvoerhoogte: bij huidig polderpeil (sinds 1993) van -1,20 m NAP
en boezempeil -0,40 m NAP
is de opvoerhoogte 80 cm,
en de tasting ca. 40 cm
Capaciteit: Deze hangt bij een schepradmolen in hoge mate af van het polderpeil.
Het zomerpeil bedroeg vroeger -0,95 m NAP, tegenwoordig -1,20 NAP.
Onderzoek heeft uitgewezen dat bij -0,95 m NAP of hoger de molen een capaciteit heeft die aanzienlijk groter is dan die van het gemaal (14 m3/min), wellicht 20 m3/min.
Bij het huidige peil van -1,20 NAP is de capaciteit ongeveer 5
à 8 m3/min.
Polder: Grootte: Oorspronkelijk opgegeven als 110 ha, waarvan ca. 85 ha bemalen plus ca. 25 ha van de "oningepolderde landen" (ten westen van de Krommedijk) die gedeeltelijk op de polder afwateren. In 1992 vermeldt Het Lange Rond: totaal 113 ha, waarvan 104 ha bemalen plus 7 ha oningepolderd.
De molen slaat het water uit op de Wimmenumervaart, een onderdeel van Schermerboezem.
Biotoop: 5  (= uitstekend)