Waar komt de naam Wimmenum vandaan?

Het Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland van P.H.Witkamp uit 1898 zegt:

Wimmenum of Zuid-Wimmenum, buurtschap in de N.-Holl. gemeente Bergen, in een schilderachtig oord, aan het duin. Zij vormt met 791 hectaren land eene afzonderlijke heerlijkheid, vroeger tevens eene zelfstandige gemeente. Eerst door de wet van 13 Juni 1857 is Wimmenum bij Bergen ingelijfd. Het had in 1822  88, in 1840  109, in 1870  129 inwoners.

Hetzelfde boek uit 1898 zegt over de "Wimmenumervaart".

Vaart in N.-Holland, die van den voet van het duin in twee spranken naar de Hoefvaart loopt. Zij vormt de verbinding te water tusschen Egmond-op-den-Hoef en Alkmaar. Wellicht is deze vaart de Wymnemerswerth, waarvan wordt gewaagd in een giltbrief van den Hollandschen Graaf Willem I, omstreeks 1212 gegeven.

Aa het begin van de Wimmenumervaart lag vroeger een schelpstet (nu Kleverlaan). Dat was een plaats waar de karren met schelpen over werden geladen in trekschuiten, die via de Wimmenumervaart naar kalkovens in Alkmaar voeren. De Wimmenumervaart was dus vroeger een drukke verkeersader. Nu komt er slechts af en toe een kano of een motorbootje voorbij.

Terugknop.jpg (2502 bytes)