Roosterhouten

De Wimmenumer heeft aan weerszijden van de kap zeven roosterhoutjes. De roosterhouten houden de spantring op zijn plaats. Ze liggen op de euvering en zitten vast (of behóren vast te zitten!) aan de voeghouten. Roosterhouten worden ook wel kapspruitjes genoemd.
Twee roosterhouten (zie pijlen) van onderaf gezien. De roosterhouten in de kap, van onderaf gezien. De roosterhouten in de kap, van bovenaf gezien. De roosterluiken zijn verwijderd. Deze opname werd in 1994 gemaakt toen de kuip werd verhoogd. We zien Ed Kueter aan het kitten.

 

Door het gewicht van de kapconstructie plus rietpakket, drukken de kapspanten de spantring nogal eens naar buiten, en komen de roosterhouten los van de voeghouten. Ook bij de Wimmenumer is dat het geval. Houten toognagels door voeghout en roosterhout zijn op verschillende plekken afgebroken.

Op de foto hiernaast kijken we loodrecht omhoog tegen een roosterhout (RH) aan, en zien dat het is losgekomen van het voeghout (VH). De lip waarmee het ín het voeghout zit gewerkt is, ten gevolge van een gebroken toognagel, naar buiten gekomen. Het gat in de lip heeft ooit in-lijn gelegen met het gat door het voeghout!

Vooralsnog is besloten aan deze toestand verder niets te doen. Wel is in 2001 door Kueter de voorzijde van de spantring waar het hier om gaat naar het voeghout toegetrokken, en daaraan met een door-en-door lopende trekstang verankerd, zodat dáár de zaak in ieder geval niet verder kan wijken.

 

Tussen de roosterhouten heb ik gaas gemaakt met kleine openingen, zodat vogels niet in de kap kunnen komen. Dat gaas moet wel rakelings over de kuip gaan, want anders komen ze er nog tussendoor! De foto is bij avond genomen, vandaar het zwarte gat naar buiten! En het roosterluik is verwijderd.

 

 

 

 

 

 

Normaal liggen er op de roosterhouten luiken (roosterluiken of windluiken).

 

 

 

 

 

 

Kruikettingen

Bij een binnenkruier hebben de roosterhouten aan de pal-zijde nog een belangrijke functie: er ligt (zie middelste foto bovenaan) een eiken balk overheen, en daaraan zitten de kruikettingen vast.

 

Kleuren

Toen de molen in 1967 werd gerestaureerd en geschilderd, moest ook een kleur voor de roosterhouten, spantring en voeghouten worden uitgezocht. Nadere beschouwing van oude verflagen leerde dat het ongeveer zeegroen moest zijn geweest. En aldus zijn deze onderdelen enkele malen in die kleur met Copperant Zeegroen geschilderd. Toen in 2002 de Gebr. Poland met een hoogwerker opnieuw roosterhouten, voeghouten en spantring schilderden, is opnieuw goed gekeken naar de oudste verflagen. En dankzij de moderne verfmengmachines kon nu een betere benadering worden gevonden die wat minder fel is. De koppen van de roosterhouten en voeghouten zijn als vanouds rood. Ook hier werd in 2002 een iets minder felle kleur rood gekozen dan het Signaalrood van Copperant dat van 1967 - 1992 werd gebruikt.