Veldmuur

De ondertafelementen liggen op gemetselde muurtjes; de veldmuren. Op de oude foto uit 1929 (links sterk uitvergroot) zien we dat de veldmuurtjes licht van kleur waren; wellicht wit of lichtblauw. Beide kwam voor bij poldermolens in Noord-Holland. Op de foto's uit de oorlogsjaren (1940-1945) zijn ze al zwart. Het is ook geen eenvoudige opgave om tijdens het teren van de weeg ervoor te zorgen dat de muurtjes wit blijven! En als er eenmaal teer op zit, hecht witkalk, blauwsel, en wat voor verf of muurcoating dan ook, bar slecht. Dat weerhoudt mij er ook van de oude toestand te herstellen!

De staat waarin het metselwerk van de veldmuren en de penanten verkeert is niet meer zo geweldig. Nadat in 1991 bij vijf velden de ondertafelementen zijn vernieuwd, is de drukverdeling van het achtkant op de penanten en veldmuren duidelijk veranderd, en zijn er nieuwe scheuren in de veldmuurtjes ontstaan, o.a. in het westveld (in de woonkamer zichtbaar).

De veldmuur van het noordoost veld (bij het scheprad) is bij de vernieuwing van het tafelement aldaar in 1988 opnieuw opgemetseld. Het penant onder de noordelijke achtkantstijl is, tezamen met het aangrenzende stukje veldmuur naar de noordwest deur, in 1998 opnieuw opgemetseld.
De nieuw gemetselde veldmuur bij het scheprad. 1988. Op het metselwerk ligt een laag rubero
īd, daarop wordt het ondertafelement gelegd.Vernieuwing van het noord-penant met stukje veldmuur (1998). Het midden van het penant wordt volgestort met beton. Daar bovenop komt de peulsteen te liggen.

Net noord-penant met veldmuurtjes in het kleine kamertje. De witte plek is de peulsteen. Ook de tafelementstukken zijn hier vernieuwd. 1998.