Voorste hanger

De voorste hanger is een onderdeel van de vang. Het is een verticale balk die hangt aan het voeghout. In de voorste hanger zit het scharnierpunt van de vangbalk. Omdat er nogal wat krachten op de voorste hanger werken, zowel bij het vangen als bij het lichten van de vang, zit hij nog verankerd met twee schoortjes; een naar het voeghout en een naar de euvering.

Het scharnierpunt van de vangbalk in de voorste hanger moet verstelbaar zijn. In de molenbouw komen we daarvoor verschillende oplossingen tegen. Bij de Wimmenumer is het nogal eenvoudig, zoals de tweede foto laat zien. Een latje, een wig en twee oude bovenwielskammen (waarvan de kamstaarten worden gebruikt) vullen de ruimte in de opening van de voorste hanger op! Allemaal op hun beurt weer geborgd door een spijker of een toognagel. Het ziet er nogal primitief uit, maar het werkt.