Is de molen echt uit 1774?

Ja. Lange tijd was het enige aanknopingspunt het jaartal op de baard. (Die overigens in 1967 werd vernieuwd, maar het jaartal werd overgenomen. De oude baard hangt nog in de schuur). Maar in 2005 ontdekte historicus Diederik Aten in het archief een stuk waaruit onomstotelijk blijkt dat de molen in 1773/'74 is gebouwd en op 1 mei 1774 gereed was. Zie het hoofdstuk  HISTORIE

Vreemd is echter dat het onderwiel uit 1781 is en het bovenwiel uit 1794. Hoe kan nou, dat zeven jaar na de bouw van de molen een nieuw onderwiel, en 20 jaar na de bouw een nieuw bovenwiel nodig is geweest? Drie mogelijke verklaringen:

  1. Men heeft in 1774 eerst nog het onder- en bovenwiel van de voorganger gebruikt omdat men dacht dat die nog wel redelijk goed waren, maar na een aantal jaren bleken die toch "af" te zijn.
  2. In 1794 is er brand in de kap geweest of de molen is op hol geslagen waardoor er een nieuw bovenwiel nodig was.
  3. Er heeft zich later een ramp voltrokken waarbij het bovenwiel verloren ging, en men heeft een wiel uit een andere molen gebruikt voor herstel.

Mogelijkheid 1. lijkt sinds het opduiken van een archiefstuk over de teloorgang van de vorige molen het meest waarschijnlijk. Er staat namelijk over de voorganger die door storm "gantsch onbruijkbaar en geheel verbroken was", dat men de nieuwe molen moest bouwen "mits egter daar toe te emploijeeren al het gunt van de afbraak". Daarmee wordt bedoeld dat zoveel mogelijk oude, bij de afbraak vrijkomende onderdelen opnieuw gebruikt moesten worden.

Terugknop.jpg (2502 bytes)