Euvering

"Euvering" is een verbastering van "overring". Het is de houten ring die op de kaprollen rust, en waarop in feite de hele kap draagt.

 

Op deze foto zien we van onder naar boven: Boventafelement (B), de oorspronkelijke rolvloer (R1), een extra plak op de rolvloer (R2), de kaprollen (KR) de rolring of rollenwagens (RW) en de euvering (E). Op de euvering rusten de voeghouten, waarvan bij V nog net een stuk zichtbaar is.

 

We zien ook op de foto hoe de verschillende delen van de euvering met een liplas met elkaar verbonden zijn. Dwars erdoorheen zitten houten toognagels. Ooit waren, door zwaar kruien, een paar van die toognagels gebroken, waardoor deze las een paar centimeter uit elkaar was getrokken (en waardoor de diameter van de euvering verder toenam, en het kruien dus nog zwaarder ging!) De twee stukken euvering zijn toen weer naar elkaar toegetrokken en nieuwe toognagels werden aangebracht. Bij T zien we nog een stuk van zo'n toognagel (of "dook") uitsteken.

 

 

Op deze foto kijken we van boven af op de euvering E (bij de achterbalk, na het wegnemen van het luik). Bij de Wimmenumer zitten er geen neuten in de kuip, maar in de euvering. Bij N kijken we op zo'n neut. Hij zit met een zwaluwstaartverbinding in de euvering, want tijdens het kruien komen er grote (zijdelingse) krachten op! Neuten in de euvering betekent dat de kuip aan de binnenzijde gesmeerd moet worden. En de buitenzijde van de rolring (rollenwagens). Daartoe is een kleine opening O aangebracht in de euvering, zodat je er met een dunne spatel bij kunt om te smeren. Verder zien we veel gaas (G) tegen binnendringen van vogels.
Ondanks het gaas weet een witte kwikstaart al zolang als we de molen hebben op de euvering een nestje te maken (bij de achterbalk). Dat is natuurlijk niet 50 jaar dezelfde kwikstaart, want zo oud worden ze niet, maar wel leuk dat de jongen de nestplaats van de ouden weer overnemen. 

In 2005 werden aan de voorzijde van de kap (dus bij de hangenier) twee staalplaten van 12 mm dikte tegen de euvering aangebracht, omdat deze terplekke behoorlijk ingesleten was.