Legeringsbalken

De legeringsbalken vormen de onderlinge verbinding van de achtkantstijlen. Een andere naam voor legeringsbalk is bintbalk.
De Wimmenumer heeft twee legeringen (= bintlagen). Grote molens hebben soms drie legeringen. Eén legering (bintlaag) bestaat uit vier legeringsbalken die twee aan twee evenwijdig de tegenover elkaar staande achtkantstijlen met elkaar verbinden. In elke hoek, tussen een achtkantstijl en een legeringsbalk, is ter versteviging een korbeel gestoken.Omdat de achtkantstijlen onder een hoek staan, liggen de legeringsbalken ook enigszins (ca. 5°) gekanteld. (Dit gekanteld liggen is overigens niet bij álle molens het geval).

Het in elkaar zetten en oprichten van een gebint is, met oude tekeningen, op deze site op een aparte pagina "achtkant" te zien.

 

Op de kruispunten zijn de onderste (vaste legeringsbalken) in de bovenste (losse legeringsbalken) gewerkt. Althans, zo hoort het en zo was het! In de loop der tijd is met name de westelijke achtkantstijl nogal wat verzakt door het verrotten van het ondertafelement, en misschien zelfs wel het zakken van de fundering. Het grootste deel van het gewicht van de kap staat ook meestal op die kant. Door het verzakken sluiten de twee legeringsbalken van de onderste legering aan de westzijde niet goed meer op elkaar aan. Op de foto is goed te zien dat er wel 4 cm ruimte in de verbinding is ontstaan! Wanneer de grootste verzakking is ontstaan is niet duidelijk. Maar zelfs na het timmeren van de slaapkamers in 1955 is er nog verzakking opgetreden, hetgeen te zien was aan de vloer van de slaapverdieping die ter plaatse niet meer op de legering rustte. In 1988 is de verzakking ter plaatse van het boventafelement door een nieuwe rolvloer met variërende dikte opgeheven. Het 4 cm omhoog krikken van de westelijke achtkantstijl was geen optie, want dan zou er niets meer van het interieur van de molen overgebleven zijn! Verder zijn in 1991 de ondertafelementen allemaal vernieuwd. Dus verdere verzakking treedt nu hopelijk niet meer op (als de fundering maar verder niet zakt of verrot!!!)

 

 

De legeringsbalken van de bovenste legering in de Wimmenumer zijn ongeveer 23 cm breed en 28 cm hoog, van de onderste legering ca. 24 x 30 cm.