Nieuws 2005

Op deze pagina treft u steeds het laatste nieuws aan. Het nieuwste nieuws bovenaan, het oudste onderaan.
Met uitzondering van de laatst geplaatste foto's zijn alle foto's "thumbnails"; door erop te klikken krijgt u de foto groter in beeld.
U treft hieronder het nieuws aan vanaf 1 jan. 2005. Het nieuws van 2004, nieuws van 2003 en nieuws van 2002 staat op aparte pagina's.
 

Oudejaarsavond op de molen gevierd, 31 dec. 2005
Met mijn broer en schoonzus (en Sam natuurlijk) de jaarwisseling gezellig op de molen doorgebracht. Om twaalf uur natuurlijk rondom vuurwerk van alle omliggende plaatsen. Een mooi gezicht.

Enkele gegevens over 2005:
Het aantal omwentelingen bedroeg 534.101 in 860 uur. Een record voor mij.
Ik heb 246 keer op de molen overnacht. Ook dat is een record.
Hieronder de ontwikkeling van het aantal omwentelingen sinds het aanbrengen van een provinciale teller in 1982.

Grote wateroverlast, 25-27 nov. 2005
Het was weer eens raak; in Wimmenum 50 mm regel in 24 uur. En dat is driemaal zoveel als het gemaal normaal kan verwerken. Dus op vrijdag 25 nov. meteen naar de molen, samen met Klaas Zaal jr. Er stond nog een stormachtige wind, zodat we met 4 borden uit begonnen. Maar twee uur later stond de molen al met vier volle, zo snel zakte de wind af. Helaas bleef de wind vervolgens ook een aantal etmalen weg, omdat we precies in het oog van een lagedrukgebied zaten! De molen heeft dus niet zoveel kunnen uitrichten, alleen die vrijdagochtend een paar uur. Wel ben ik drie etmalen paraat geweest en heb ik met vier volle staan wachten op wind, maar het mocht niet baten. Jammer, het was zo mooi geweest als de molens in Noord-Holland weer eens hun waarde als reservebemaling hadden kunnen bewijzen.


De kroosrand laat zien dat het peil bijna -0,83 m NAP is geweest, dat is 37 cm boven normaal!

Het resultaat van 50 mm regen in 24 uur

De vang wordt gelicht, de molen gaat het gemaal bijspringen

Toen stond er nog windkracht 9, maar dat duurde helaas niet lang...

Klaas moest eigenlijk naar school om aan een project te werken, maar de rollen werden omgedraaid, en zijn medestudenten civiele techniek kwamen naar de molen!

Op de achtergrond het blank staande land dat al van oudsher "De Pispot" wordt genoemd; het diepste deel van de polder.

Sloten ver buiten hun oever

Een onderbemaling van Kat staat nu op een eilandje, en het water loopt er aan alle kanten omheen!

Ook dit hoort weiland te zijn met een klein slootje...

Molenmakerswerk aan het scheprad, 1 nov. 2005
Het scheprad liep de laatste tijd aan. Aanvankelijk dacht ik tegen de krimpmuren, maar het bleek een aantal bladen te zijn die de opleider raakten. Merkwaardig, want de wateras kan toch niet zomaar zakken zou je denken. Nou, hij bleek wel degelijk een centimeter te zijn gezakt. De onderstopping van de steen aan de tafelementszijde bleek totaal verrot! Toch zat dat plankje er pas 18 jaar onder. Maar ja, het wordt daar natuurlijk telkens drijfnat tijdens het malen, en dan rot het hout snel weg. Er zit nu een plankje red cedar onder, misschien dat dat wat langer meegaat.
Het was een heel gedoe om daar in die krappe ruimte bij het scheprad een oliekrikje onder de wateras te krijgen, en vervolgens de steen wat op te lichten voor het verwijderen en aanbrengen van die onderstopping. Maar het is gelukt.


De pompcilinder van het oliekrikje staat opgesteld op het ondertafelement. De slang loopt naar de drukcilinder die onder de wateras staat.

Het eerste brok hout komt er onder uit.

En dit was het verrotte plankje dat onder de steen vandaan kwam.

Mio Thijs Michielsen uit Waalre op bezoek, 17-19 okt. 2005
Mio betekent "molenaar in opleiding". Thijs popelt om 18 jaar te worden, zodat hij molenaarsexamen kan doen. In afwachting daarvan bezoekt hij veel andere molens, en zo was hij nu weer eens een paar dagen op de Wimmenumer te gast. Hij maakte een aantal mooie foto's, waarvan u er al een zag op de openingspagina en een op de daaropvolgende homepage.


De nieuwe oude pomp op het erf wordt regelmatig gebruikt

De molenaar/webmaster aan het werk voor een nieuwe update van de Wimmenumer-website

Een nieuwe achterdeur, 10 okt. 2005


Timmerman Frans Muuse van de firma Anbo bezig met de nieuwe achterdeur.
De nieuwe deur gereed

Sam 5½ maand op de molen
Een van de bezoekers van mijn website schreef dat hij de laatste tijd zo weinig over Sam leest. Dus nu maar even aandacht voor mijn kat:

Van half april tot eind september is mijn kater Sam niet thuis in Alkmaar geweest, maar steeds op de molen, en af en toe mee naar mijn broer en schoonzus in Zevenhoven. Sam vermaakt zich prima en vangt, ondanks de wat gevorderde leeftijd van 14 jaar, nog regelmatig muizen.
Hier zit hij op het pothuis van het uitzicht te genieten.

Wat 'n leventje...
  Op het bankje voor de molen

IJsvogel, 5 september 2005

Op een ochtend zat er een prachtig vogeltje op een van de paaltjes van het boenstoepje voor de keukendeur. Door het glas van de deur nam ik deze foto die daarna nog eens flink werd uitvergroot. Voor wie geïnteresseerd is in dit bijzondere beestje: er is een hele website aan gewijd, compleet met filmpje van het duiken naar een visje (ook in slow motion). Zie www.ijsvogels.nl.

Aanleg betonpad, 31 augustus 2005
Elders op deze website staat al beschreven hoe lastig het is in de herfst en de winter de molen te bereiken, omdat aan het eind van het verharde pad, achter het derde hek, na de eerste herfstregens het land ontoegankelijk wordt. Ook het hoogheemraadschap heeft daar last van. Meer dan eens hebben rayonbeheerders, onderhoudsmonteurs en anderen vastgezeten in de modder. Omdat een plan voor de aanleg van een nieuw pad onderlangs de dijk nog altijd niet is gerealiseerd, heeft het hoogheemraadschap nu besloten om, met toestemming van de pachter Frans van der Pol, een voorlopige voorziening achter het derde hek aan te brengen: Over een lengte van 30 meter zijn betonplaten gelegd, breedte 3 m. Een enorme verbetering. Hieronder wat foto's van de aanleg.


Drie foto's uit de herfst van 2002.


Zelfs met laarzen is het nog een hele toestand.


De foto spreekt voor zich... Deze foto's heb ik indertijd ook opgestuurd aan het hoogheem-raadschap. Dat leidde in 2005 mede tot de aanpak van het probleem.


31 aug. 2005. Het "parcours" is uitgezet met piketpaaltjes.


De bovenlaag wordt weggeschraapt.


Het aangebrachte zand wordt aangestampt.


De stelconplaten worden gelegd,


en nauwkeurig gepositioneerd.


Bijna klaar. Wat een verbetering!

Stalen platen onder de euvering, 24 - 26 augustus 2005
Het stond al jaren op de planning: stalen platen aanbrengen tegen de onderzijde van de euvering aan de voorzijde. Rondom, wat meestal gebeurt, was hier niet nodig. Alleen aan de voorzijde, dus onder voeghouten en burgemeester, was de euvering flink ingesleten. Het rechter voeghout begon zelfs over de kuip aan te slepen. Molenmaker Kueter van de firma Anbo liet twee staalplaten van 12 mm dikte in de juiste ronding snijden, en voorzien van gaten voor het vastschroeven. Met zijn mederwerkers Alex Driesen en Cees Borst werd de klus in drie dagen geklaard. Stukje bij beetje moest de kap natuurlijk steeds onderstopt worden met blokken en wiggen om drie rollenwagens te kunnen verwijderen. Daarbij stond ook de verticale roede onderstopt. Hieronder een fotoreportage.


Het onderstoppen van de roed.

Met mini-hydraulische kriks wordt de kap opgelicht.

De eerste rollenwagen wordt eruit genomen.

Met een 30-tons hydraulische krik wordt de kap weer opgevangen.

Hangenier en voorste ezel van de vang zitten ontzettend in de weg!

Een van de twee zware staalplaten wordt aangevoerd door Ed en Alex.


Een hele klus om het onhandelbare ding naar boven te krijgen.


De tweede rollenwagen wordt uitgenomen door Paul en Richard.

De onderkant van de euvering wordt vlak gefreesd.

Het frezen is gereed, de plaat kan er tegenaan.

De eerste plaat is op zijn plaats gebracht.

De eerste rollenwagen wordt weer aangebracht.

Divers onderhoud, aug. en sept. 2005


Dit jaar werd ik geholpen door middelbare scholier Philip Lardot uit Alkmaar. Hier behandelt hij, na grondig schoonkrabben, het dek van de achterwaterloop met Tenco Houtcoat Zwart.

De schoeiingen waren acht jaar geleden voor het laatst gedaan, en zagen er vreselijk armoedig uit. Eerst verwijderde Philip al het gras dat er aan alle kanten uitgroeide, en daarna werden ze behandeld met Tenco.


Dat is opgeknapt!


Ook de vorstplanken moesten nodig weer geteerd worden. Ook hiervoor gebruikte ik nu voor het eerst, na grondig schoonkrabben, Tenco Houtcoat Zwart.


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-tier hoogde de grond een beetje op voor- en achter het bruggetje.

Taatsolie ververst, 12 augustus 2005

Het was weer eens tijd de olie in de taatspot van de koning(s)spil te verversen. Daartoe moet in het molenkamertje het dressoir van zijn plaats, een bordenrek en een wandkleed. Daarna heb je, via twee deuren, toegang tot het spilkalf. Het weghalen van de oude olie was altijd een enorm gewurm met een eierlepeltje of zoiets. Eindeloos kleine beetjes wegscheppen. Maar nu heb ik een fantastische oplossing: met het pompje van een vloeibare-zeep-flacon wegpompen. Het bleek voortreffelijk te gaan. Mio (= molenaar-in-opleiding) Hans Huiskeshoven heeft erbij geholpen. Ik heb de tip over het gebruik van zo'n pompje op het Molenprikbord gezet, wat diverse leuke reacties heeft gegeven.

Bodemonderzoek in verband met verzakking, 22 juli 2005
Voordat de verzakking van de Wimmenumer een halt toegeroepen kan worden, moet eerst bekend zijn wat de bodemstructuur is: zitten er onder het laagje veen dat met de opgraving tevoorschijn kwam nog meer veenlagen? Moeten er nieuwe palen onder de molen? Zo ja hoe lang moeten die worden? Om op deze vragen een antwoord te krijgen voerde de firma Beemsterboer twee sonderingen uit; een achter de molen op het erf, en een voor de molen op het land van Van der Pol. (Op het voorerf kon de grote 16 tons sonderingswagen niet komen). Hier wat foto's:


De sonderingswagen komt via het land van Kat naar de achterkant van de molen.

De planken van het hek achter de molen zijn inmiddels verwijderd.

Bedrijfsleider Piet Bax van Kat trekt met een tractor de palen van het hek uit de grond.

De sonderingswagen heeft positie gekozen. Hierna worden zijn poten uitgeschoven.

Nog nooit stond zo'n grote en zware vrachtauto zo dicht bij de molen! Gelukkig was het land lekker droog.


Het interieur van de wagen.


De stalen punt, uitgerust met diverse sensoren voor druk en kleefmetingen, hangt al klaar om de grond in te gaan.

15 meter pijp werd de grond in gedrukt.


De resultaten zijn direct op een monitor zichtbaar.


Na afloop van de sondering wordt nog 8 mm bliksemafleiderkabel 10 meter de grond in geperst als nieuwe aardelektrode.


De wagen staat nu voor de molen op het land van Van der Pol. Foto: Klaas Zaal jr.


Met een waterpasinstrument wordt de hoogte van de sondering boven NAP bepaald.

 


 Tenslotte herstellen Thijs Michielsen en ik het hek naast de schuur.


De dagen erna spit ik een geul naar de molen waarin de leiding van de bliksemafleider komt te liggen, die naar de ringleiding voert.


Het boorgat van de sondering heb ik nog benut als tweede extra aardelektrode door daar 6 meter koperpijp in te laten zakken (met waterleiding erin geperst) en dat ook op de ringleiding aan te sluiten. Zo werd de verspreidings-weerstand nóg lager.
 

Het resultaat van het sonderingsonderzoek is erg gunstig. Afgezien van dat ene dunne veenlaagje op ongeveer 1,5 m onder het maaiveld, bestaat de bodem uit alleen maar zand. En hoeft dus niet geheid te worden of betonnen palen de bodem ingedreven te worden om de verzakking te stoppen. Een betonnen ring kan direct onder de veenlaag op het zand worden aangebracht. Daarop kunnen de poeren en veldmuurtjes opnieuw worden opgemetseld. Ik hoop een en ander in 2007 uit te kunnen laten voeren als de subsidiegevers gunstig gezind zijn...

MIO Thijs Michielsen te logeren, 18-24 juli 2005
"mio" betekent "molenaar-in-opleiding". Thijs komt uit Waalre en was weer eens te gast.


Barbecue achter de schuur met Klaas, Thijs en Eric


Ook binnen  was het feest...


...terwijl de Wimmenumer weer heel wat omwentelingen maakte.


Het is en blijft een pracht!

Camera aan de wiek, 16 juni 2005
Samen met vrijwillig molenaar Sander van Rijn (van de Eersteling in Hoofddorp), hebben we wat geëxperimenteerd met het vastschroeven van mijn digitale fototoestel (dat ook filmpjes kan opnemen) aan een wiek. De resultaten zijn erg leuk om te zien. Helaas heb ik, zelfs voor de mensen met breedbandinternet, wat moeten beknibbelen op de resolutie, omdat de filmpjes in "fine-mode" anders 60 MB groot zijn! Maak hieronder een keuze en klik op de link.

Breedband (ADSL, kabel) Smalband (via gewone telefoonlijn)
Filmpje 1 (6 MB) Filmpje 1 (1,1 MB)
Filmpje 2 (6 MB) Filmpje 2 (855 kB)
  Filmpje 3 (790 kB)

Koedijker Vrouwen Gilde op bezoek, 7 juni 2005

15 dames van het Koedijker Vrouwen Gilde brachten een bezoek aan de molen. Georganiseerd door mijn vroegere hulp Emmy Breedt.
Ontvangst met een kopje koffie en een Berger ruïnesteentje.

Een geweldige historische ontdekking, 3 juni 2005
Het is ietsje overdreven om te zeggen "Hier heb ik 50 jaar op zitten wachten", maar er maakte zich wel een geweldige euforie van mij meester toen ik de brief ontving die historicus Diederik Aten mij op 3 juni 2005 schreef. Aten, in dienst van het hoogheemraadschap, is al enkele jaren bezig met het inventariseren van alle polder- en waterschapsarchieven van Noord-Holland uit het Regionaal Archief in Alkmaar. Diverse keren had ik contact met hem, en hij wist dat ik altijd hoopte op een ontdekking van archiefstukken waaruit iets over de historie uit de begintijd van de molen zou blijken. Op een enkele rekening na is er namelijk uit het archief van de Wimmenummerpolder niets bewaard gebleven van vóór 1920.
Aten deed een geweldige ontdekking in een boek uit het archief van Wimmenum (dus niet van de polder) waaruit onomstotelijk bleek dat de huidige molen in 1774 is gebouwd, en ook waaróm de molen toen werd gebouwd!

Het gaat om een afschrift van een brief van de regenten van Wimmenum aan de Staten van Holland, die in hun brief van 2 april 1778 om een kopie van de laatste polderrekening en enige andere stukken vroegen in verband met een eerder verleend octrooi waarbij de dorpen van het duinkavel korting op de verponding is verleend. De regenten schrijven onder andere:

"Voorts zijn regenten verplicht ter elucidatie van de polders molenreekeningh te informeren dat op de 28 oktober in den jaare 1773 convocatie van dijkgraaf, molenmeesteren, en ingelanden van Wimmenum is belegt geworden in den raadhuijze derselver heerlijkheijt, op welke convocatie molenmeesteren hebben gerapporteert dat terwijl de polders molen door de swaare wind gantsch onbruijkbaar en geheel verbroken was, en dat zij bij ondersoek op dezelve bevonden hadden dat die dermaate oud en vervallen was zo dat men die geensinds langer konde repaareren, overzulke ter overweegingh gaven, of het niet oirbaer en voordeelighst voor de polder was, dat men arresteerde om eene gantsch nieuwe molen te maaken."

Korte tijd later maakte Aten mij opnieuw gelukkig toen hij in het archief van de Philisteinse polder had gevonden dat deze polder in 1773/1774 tijdens de bouw van de huidige Wimmenumer, tijdelijk de Wimmenummerpolder erbij heeft bemalen. Dat eindigde op 1 mei 1774.
Nu is dus definitief vastgesteld dat mijn molen uit 1774 is, en dat hij rond 1 mei 1774 in gebruik is genomen. Tot nu toe was alleen het jaartal 1774 op de baard een aanknopingspunt, maar de praktijk wijst uit dat jaartallen op baarden lang niet altijd betrouwbaar zijn!
Kortom, op 1 mei 2023 gaan wij het 250 jarig bestaan van de molen vieren!

Onder "Historie" vindt u op deze website kopieën uit de oude geschriften met de betreffende passages, met een verdere toelichting.

Interview voor de jeugdpagina van het blad "Molenpost", 13 mei 2005
De jeugdredacteur, "Piep de Molenmuis" (Jippe Kreuning), bracht een bezoek aan de Wimmenumer, en stelde mij wat vragen, onder andere over Sam. Dit resulteerde in een aardig artikeltje in nummer 120 van Molenpost, o.a. vergezeld van onderstaande foto:
Foto: Tom Kreuning

Plaatsing pomp, april 2005
In het nieuws van maart 2005 meldde ik al de reconstructie van een oude pomp die tot ca. 1070 op het erf had gestaan.
Dit werk werd uitgevoerd door de fa. Poland, waarbij Piet Mosch het leeuwendeel voor zijn rekening nam.
Op 4 april werd de nieuwe pomp geplaatst.

Het opgraven van de put waarin de oude pomp heeft gestaan. Piet Mosch.

Omdat de oude wel was verzand en niet genoeg water meer leverde werd een buis naar de sloot gelegd. Jan Poland en Piet Mosch.

De pomp wordt in de put geplaatst.
Daar staat hij. Het leggen van de pijp naar de sloot. Het eerste water!
De uitloop is nu ook gereed.

De oude zuiger (die als enige onderdeel van de pomp bewaard was gebleven) en de nieuwe.

Hij doet het!
De oude en de nieuwe pomp. Links 1953 met links mijn moeder, rechts 2005.
De nieuwe pomp is een getrouwe kopie van de oude.

Ook hier oud (een beeldje uit een 8 mm-film van 1954) en nieuw naast elkaar.

Filmpje (2,6 MB, dus niet iets voor internetters met een analoge telefoonlijn)


Foto van de molen vanuit luchtballon
In het nieuws van augustus 2004 liet ik een paar foto's zien van een heteluchtballon die vlak over de Wimmenumer ging.
Na veel telefoneren en e-mailen ben ik er in geslaagd de bemanning van de ballon te pakken te krijgen, en een van de passagiers blijkt een foto van de molen vanuit de ballon te hebben gemaakt. Helaas pas ná het passeren van de molen, dus achterom kijkend op de achterkant van de molen. Maar desalniettemin een wel heel bijzondere foto! Genomen op 11 augustus 2004. Wiegers ballonvaart, Martijn de Vries.

De molen vanuit een helikopter, 28 mei 2005
Op zaterdag 28 mei was er een af- en aanvliegen van twee helikopters op een evenemententerrein vlakbij de Robonsbosmolen in Alkmaar.
Van de molenaar Ton Rijvordt hoorde ik dat het rondvluchten betrof waarvoor medewerkers van de gemeente Alkmaar zich hadden kunnen opgeven. Hoewel hij zelf ook zijdelings aan de gemeente verbonden is en zich had kunnen opgeven had hij dat niet gedaan. "Maar als ik geweten had dat jij zoiets leuk vindt had je wel in mijn plaats gekund" zei hij. Dat in mijn oren knopend ging ik naar het evenemententerrein, meldde me bij de organisatie, zei dat ik een vriend was van Rijvordt "daar van die molen een paar honderd meter verderop", en vroeg of er nog niet een plaatsje vrij was.... En ja hoor! Een half uurtje later zat ik voor  € 30,- samen met een medewerker van het gemeentearchief met zijn dochter en zoontje in een vijfpersoons helikopter! Deze familie woonde in Heiloo, vroeg de piloot natuurlijk om dáár heen te vliegen, en ík vroeg natuurlijk om dat via Wimmenum te doen! Alles kon! Wat een onverwachte gebeurtenis deze dag! Gelukkig had ik mijn fototoestel bij me, en hieronder volgen een paar foto's.

Het evenemententerrein vanwaar de rondvluchten vertrokken ligt vlakbij de Robonsbosmolen in Alkmaar. Een nieuwe ploeg passagiers is al op weg naar de landende helikopter. De Bosmolen halverwege Alkmaar en Egmond aan den Hoef.
Links van de molen (met rood dakje) het huidige gemaal van de Egmondermeer (met twee vijzels).

De Wimmenumer!!! Wat een belevenis; je eigen molen van zo dichtbij vanuit de lucht. De Wimmenumer. Jammer dat hij niet draaide. Maar ja, ik kon maar op één plaats tegelijk zijn. En het was allemaal te onverwacht om een plaatsvervangend molenaar te vinden. En Sam was helaas ook binnen!

De plek van de in 1948 gesloopte molen van de Sammerpolder bij Heiloo. Het (niet meer in gebruik zijnde) gemaaltje dat in de plaats van de molen is gekomen staat er nog. Helaas is de Sammerspolder zwaar op de schop genomen bij een ruilverkaveling. Links het in aanbouw zijnde nieuwe AZ-stadion bij Alkmaar. Rechts, met schoorsteen, de vuilverbranding van Alkmaar.

Sportcomplex De Meent met de overdekte kunstijsbaan. Vlak voor de landing, rakelings langs de Robonsbosmolen! Je kunt zien dat hij een houten haspel-as heeft.

Zorgen om fundering Wimmenumer, 24 mei 2005
Al enkele jaren maak ik mij zorgen over een mogelijke verzakking van de molen. Het was mij bekend dat in de afgelopen 230 jaar de molen op de zuidwestzijde behoorlijk verzakt moest zijn. Een aantal zaken wezen daarop. Op deze website werd daar bijvoorbeeld al melding van gemaakt op een pagina over de legeringsbalken. Hieronder geef ik een aantal detailfoto's met toelichting.

 

Tussen de legeringsbalken van het vaste en het losse gebint zit op de tussenzolder een ruimte van 4 à 5 cm, terwijl deze bij de bouw gegarandeerd op elkaar gelegen hebben. Tussen de kop van de noordwest achtkantstijl en het boventafelement heeft men ooit (in ieder geval meer dan 50 jaar geleden) wiggen geslagen om de rolvloer weer waterpas te krijgen. De deuren van de woonkamer hangen scheef in hun kozijn. Hier bij de keukendeur bedraagt de ruimte bij de gele pijl 1,4 cm. De verticale planken boven de deuren zijn ten opzichte van elkaar een paar millimeter verschoven (bij de zwarte pijlen goed te zien).
De onderdorpels van de deuren van de woonkamer zijn in de loop van de tijd (ook meer dan 50 jaar geleden) flink afgeschaafd. Het hoogteverschil tussen de gele pijlen is 1 à 1,5 cm. Ook de kastdeurtjes boven de bedsteden hangen scheef in hun kozijn. Het schuifje van het rechter deurtje hierboven blijft zelfs niet meer achter zijn opening haken. Bij de vernieuwing van de rolvloer in 1989 moest, om deze weer horizontaal te krijgen, een hoogteverschil van wel 6 cm overbrugd worden tussen ZW en NO. Gedeeltelijk door de nieuwe rolvloer in dikte te variëren, gedeeltelijk door onderstopping met plankjes en wiggen (zie foto).

Aangezien ik de laatste tijd in toenemende mate kast- en bedsteedeuren heb die bij bepaalde standen van de kap klemmen, is door de Gebr. Poland op 24 mei 2005 een onderzoek gedaan naar de fundering. Maarten Kat (van de boerderij ten noordoosten van de molen) was bereid om met hun minikraantje (een Bobcat) bij een van de penanten een gat te graven. We werden niet vrolijk van hetgeen en op ca. 1,70 m diepte was te zien.... Een reportage:

Met een waterpasinstrument worden de hoogtes van de peulstenen op de penanten vergeleken. Cees Poland. Dick Poland met een duimstok op bovenkant peulsteen bij de NW-stijl. Het resultaat. Achteraf vreemd dat ik dat nooit eerder heb gezien! De gele lijn ligt op bovenkant peulsteen noordstijl. De NW-stijl ligt 12 cm lager!!!
De vier stijlen aan de scheprad-zijde zullen weinig of niet zijn verzakt omdat die veel beter en dieper gefundeerd zijn.

Het kraantje van Kat wordt aangevoerd op een speciale platte wagen. Op weg naar de molen (achter het gemaal langs) Het graven kan beginnen. De grond wordt op een dekzeil gegooid. Maarten Kat. Heel voorzichtig i.v.m. bliksemafleider en water-leiding die hier ook ergens liggen.

De sleuf wordt dieper. En hier de boosdoener van alles: een veenlaagje, zichtbaar bij de pijlen. Een brok opgegraven veen. De onverteerde "dullen" 1)  zijn nog zichtbaar. Detail. Dit veenlaagje zit nu boven de grondwaterspiegel, en klinkt dus nog steeds verder in.

?

Boven de schep zijn de witte stenen duidelijk uit een andere periode dan de daaronder zittende gele stenen. Nog van de vroegere wipmolen? Na een uurtje is de klus geklaard en kan de Bobcat weer naar huis. En van de graverij zie je vrijwel niets meer. En wat moet er nu gebeuren...
Lees verder!

De conclusies van het onderzoek zijn:
1. De vier achtkantstijlen aan de schepradzijde zijn niet verzakt. Aan deze kant is ongetwijfeld dieper gefundeerd in verband met de aanwezigheid van de waterloopmuren, schaarstijlen etc.
2. De verzakking loopt, met de richting van de klok mee, op van 4 cm bij het zuid-penant tot 12 cm bij het noordwest-penant.
3. Bij het graven zijn geen palen aangetroffen, maar dat was ook niet te verwachten, het zand zit hier voldoende dicht aan de oppervlakte om direct op te funderen.
4. Het metselwerk van de penanten is in slechte staat. De meeste stenen zitten los.
5. Bij de bouw van de molen heeft men niet in de gaten gehad dat onder de zandlaag waarop men is gaan bouwen nog een laagje veen zat van ca. 20 cm dikte. Door de geweldige druk van het gewicht van de molen is dit veenlaagje in elkaar geperst en de fundering gaan verzakken.
6. Door de polderpeilverlagingen in de loop der tijd (minstens 25 cm sinds ca. 1930) is het veen gaan oxideren en nog verder in dikte afgenomen.
7. Er moet iets gebeuren, want de zaak blijft zakken. Er zal een betonnen fundatie moeten komen van keukendeur tot achterdeur langs de zuid- en westzijde van de molen. Deze betonnen fundering zal dieper moeten liggen dan de huidige, dus op een echte zandlaag waar geen veen meer onder zit.
8. Penanten en veldmuren moeten opnieuw worden opgemetseld.
9. Dit gaat veel geld kosten. Minstens  € 25.000,-. Subsidie op korte termijn zal heel moeilijk worden, mede in verband met de veranderende regelgeving rond de rijkssubsidies voor monumenten (van BRRM + BROM naar BRIM + PIP) 2).

1) Een kleine toelichting op de in het veen aangetroffen dullen of duilen. Dit zijn de dikke poreuze stengels van de lisdodde. Bij het dekken van rieten daken treft deze dullen ook vaak tussen het riet aan. Ze zijn van mindere kwaliteit dan het riet zelf, en mogen er, zeker bij de toplaag, niet tussen zitten. Er zijn talloze andere benamingen voor deze stengels van de lisdodde (Typha): doedhamels, doerbol, doerebout, doesbollen, doetebolt, doethoamer, doezebolt, doezebout, donzebout, dotterkoezen, douterkoos, duerebolt, duthamer, dutscolve, dule, duulkodde, duilen, stoezebolt, stoezebout, toerebout, toesebol, toessebolten, toestebolten, toezebollen. Ze worden genoemd in een rechtbankverslag uit 1889! Een link naar de kwaliteit van riet: monumentenzorg.

2) BRRM = Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten
    BROM = Besluit
Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten
    BRIM =
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
    PIP = Periodiek Instandhoudings Plan
 

De Wimmenumer als distributiekantoor van Het Nederlandse Molenbestand
Eind mei verscheen de vijfde aanvulling van het losbladige Nederlandse Molenbestand. Dit gaat naar zo'n kleine 400 abonnees. Het vergaren van de fotobladen en vullen van de enveloppen deed ik dit keer op de molen. Gevolg was wel dat het hele molenkamertje vol stond met dozen met drukwerk, enveloppen, etiketten, acceptgirokaarten etc.
22-5-2005
Wilt u meer informatie over het Nederlands Molenbestand? Klik dan  HIER.

Rietschade, 13 mei 2005
Tijdens het draaien op het noordoosten kwam er plotseling een flinke hoeveelheid riet naar beneden. Ik schrok me wild toen ik, na het avondeten, de keukendeur opendeed en overal rietstengels op het erf zag liggen. Ik had al een keer gezien dat op een hoek van het achtkant, bovenaan, net onder het vogeltjesgaas, het riet aan het uitzakken was. Nu werd de harde wind die er stond bij elke wiek die erlangs kwam onderschept, wat betekende dat er flink werd gerukt aan dat uitstekende riet.
Gauw de molen gestopt, de kap wat verder gekruid zodat ik er vanuit de binnenroed bij kon, en toen het riet met een 'drijfbord' dat ik ooit zelf maakte, weer opgeklopt. De stengels op het erf verzameld, en daarvan een deel teruggeduwd in het gat. Voorlopig zit het wel weer even.

Overal riet op het erf!

Het gat. Bij iedere wiek die erlangs ging woei er weer een pluk uit. De schade nadat ik het weer zo goed mogelijk had hersteld.

Nationale Molendag 14 mei 2005

Een uitstekende dag met lekker veel wind. 4½ uur gemalen, voor de rest gedraaid.
Ik kreeg bezoek van een paar (oud)collega's en buren uit Alkmaar en Egmond.

Opvallend natuurverschijnsel
Op 29 april rond een uur of 11 's morgens, ontstond er mist boven het land tegenover de molen:

Door de zwakke wind trok de damp langzaam over het veld. Nu komt mistvorming wel vaker voor, vooral 's avonds als het afkoelt. Eerst boven de sloten daarna boven het weiland. Maar het opvallende was nu juist dat boven weiland en sloten géén mist was, maar alleen over dit braakliggende land. Dat was enige tijd geleden gescheurd en gefreesd, en lag nu klaar om bemest en opnieuw met gras ingezaaid te worden.
Klaas Zaal zag precies hetzelfde verschijnsel boven het bouwland rond zijn molen in de Zijpe, en belde mij daarover op.
Vermoedelijk vertoonde de donkere aarde een sterkere uitstraling van het grasland, en koelde de lucht daarboven sneller af met als gevolg condensatie en mistvorming.

Bollenpracht 2005
Gerard van der Oord maakte op 26 april 2005 deze foto vanaf de Herenweg. In de verte de Wimmenumer, en links daarachter nog de Bosmolen.
Het is een mooi gezicht, maar ik ben toch heel erg blij dat de Wimmumer nog midden in de groene grazige weilanden ligt!

Nieuwe ansichtkaart Wimmenumer

Op 19 juni 2004 maakte mw. Siska Dijkstra deze foto waar zij een ansichtkaart van liet vervaardigen. Mw. Dijkstra brengt diverse series molenkaarten uit. Zij maakte ook alle foto's voor de Molengids Noord-Holland die vorig jaar verscheen.

U kunt deze kaart bij mij bestellen voor 70 cent, inclusief verzendkosten. Overmaken op girorekening 1538163 t.n.v. E. Zwijnenberg te Alkmaar.
Als u meerdere exemplaren wilt hebben mail dan even naar info@wimmenumer.nl voor de prijs (per stuk 30 cent plus verzendkosten die afhangen van het aantal).

Reconstructie pomp, maart 2005
Op het molenerf heeft ooit een houten waterpomp gestaan. Toen wij nog geen waterleiding hadden (voor 1964), werd de pomp door ons nog gebruikt. Niet voor drinkwater, want daarvoor was het niet geschikt zo wees een laboratoriumonderzoek dat mijn vader eens heeft laten verrichten uit.
Bij het 50-jarig jubileum in 2003 heb ik de genodigden voor het feestje gevraagd geen geschenken te geven, mar, als ze iets wilden doen voor de molen, een bijdrage te geven voor reconstructie van deze oude pomp.
Nu had Jan Poland Sr. vroeger een oom die "in de pompen zat". Die heeft bij ons ook ooit eens een nieuwe pomp geslagen. Zo kwam ik uiteindelijk bij de Polanden terecht die wel kans zagen een nieuwe houten pomp te maken. Piet Mosch is daar nu mee begonnen. Hier een paar foto's die ik in de werkplaats maakte.
Van de oude pomp is gelukkig nog het binnenwerk (de zuiger) bewaard gebleven. Maar voor het model van de pomp zelf zijn ze aangewezen op enkele foto's die ik nog heb van de oude pomp, en op een heleboel filmbeeldjes van oude 8 mm films van mijn vader die ik heb gedigitaliseerd.
 De zuiger van de oude pomp. Daaronder een paar foto's waar de oude pomp opstaat.


Piet Mosch bezig met de nieuwe pomp.


De pomp in wording. De stam is reeds door-boord, en de gleuf waar de zwengel in moet komen bewegen is klaar.

Winter februari-maart 2005

8 februari 2005. Een prachtig landschap vanuit de wiek

 

10 febr. 2005. Brrr, koud! Maar er zat een oude jas en een andere hoop troep in de schroef van opduwertje Sloffie. Opgelopen in de binnenstad van Alkmaar. Maar Thijs Michielsen uit Waalre ging met zijn dry suite toch te water, om alles uit de schroef te halen. Overigens heeft opduwertje Sloffie nu een prachtige eigen website gekregen van Klaas Zaal jr: www.sloffie.nl  De moeite waard om eens te kijken.

"Wimpie met Sloffie" 11 febr. 2005. Thijs bleef een paar dagen logeren. Natuurlijk moest er gemalen worden!!!!

De molen uit zijn werk zetten moet altijd boven gebeuren door het weghalen van een paar kammen van de bovenbonkelaar. De nieuwe kammen zaten echter wel héél erg vast in de bonkelaar. Thijs heeft wat van de kamstaarten afgehaald, zodat ze er makkelijker uit- en ingaan. Het land tegenover de molen is, na het overlijden van de heer en mevrouw Helder, in eigendom overgegaan op de Klompenhoeve, een boerderij waar geestelijk gehandicapten werken. De kavels worden nu anders ingedeeld. Deze sloot werd verbreed, en verderop werd een sloot verlegd.

Sneeuw en ijs, 1 - 6 maart 2005

Echt leuk vindt Sam het niet in de sneeuw!

En toen was mijn auto, aan het eind van het pad, ingesneeuwd! Drie dagen kon ik niet weg, toen heeft een loonbedrijf het pad voor mij schoongeveegd!


De Honda in zo'n 20 cm sneeuw.


De kraan schuif een grote berg sneeuw voor zich uit. Hier lag het wel 30 cm dik, daar zou ik nooit doorheen gekomen zijn!

En terwijl de sneeuw nog 40 cm dik lag bij het boottrailertje... ... voelde het al aan als lente! Klaas Zaal jr. in het zonnetje.
6 maart 2005!

Deze foto werd gemaakt door Kees Floor op 3 maart 2005.

Meer foto's van deze oud-KNMI medewerker en natuurfotograaf die gespecialiseerd is in optische verschijnselen in de atmosfeer, vindt u op de website
http://www.keesfloor.nl/wimmenum/winter.htm
Daar staan diverse prachtige sneeuwfoto's.

Webcam
Bij het afsluiten van het ADSL-abonnement voor thuis kreeg ik een webcam cadeau. Deze staat nu op de molen. Ik gebruik hem tijdens het chatten met de diverse molenvrienden die regelmatig on-line zijn. Als ik hem naar buiten richt zien ze de wieken langs de ramen gaan. (En als hij op mij gericht is zien ze ook dat de molen draait aan de schaduwen door de kamer!)
Hier twee filmpjes gemaakt met de webcam (.avi formaat). Klik op de foto, het filmpje wordt gestart in een nieuw venster.
Werkt bij sommige mensen niet, bij anderen wel! Oorzaak nog niet duidelijk. Probeer maar.


Sam en Eric achter de laptop. Waar zouden zij naar kijken? Wat heeft Sams belangstelling????
Grootte: 1,25 MB. Geen geluid!

Het uitzicht op de duinen met langs zoevende wieken.
Grootte: 200 kB. Geen geluid. 11 maart 2005

ADSL op de molen, februari 2005
Na lang wikken en wegen heb ik besloten om niet alleen thuis in Alkmaar maar ook op de molen ADSL te nemen. Het internetten gaat hierdoor aanzienlijk sneller. Nu ik dit eenmaal heb snap ik niet dat ik het jarenlang met een gewone "inbelverbinding" heb gedaan. Overigens konden niet alle aanbieders van ADSL het adres Krommedijk 2 bedienen, alleen het netwerk van KPN (en firma's die daar gebruik van maken) bood die mogelijkheid. Omdat de afstand tot de telefooncentrale een rol speelt was ik nog een beetje bang dat de 500 m kabel die er vanaf de Krommedijk het land inloopt naar de molen roet in het eten zou kunnen gooien, maar dat bleek niet het geval, en up- en downloaden gaat nu supersnel.

Voor het nieuws van 2004 klik HIER

Voor het nieuws van 2003 klik HIER

Voor het nieuws van 2002 klik HIER